KEHONPAINOHARJOITTELU

Kehonpainoharjoittelulla tarkoitetaan harjoittelua, jossa tehdään voimaa ja taitoa vaativia liikkeitä oman kehon painolla. Usein harjoittelun tavoitteena on suhteellisen voiman (voima suhteessa omaan kehonpainoon) kasvattaminen tai uusien liikkeiden oppiminen. Kehonpainoharjoittelu kehittää monipuolisesti liikkuvuutta, voimaa ja koordinaatiota, mikä tekee siitä kokonaisvaltaisesti toimintakykyä tukevan harjoittelumuodon. Useissa urheilulajeissa kehonpainoharjoittelu mielletään nykyaikanakin oheisharjoittelumuodoksi, jolla täydennetään lajispesifiä harjoittelua. Kehonpainoharjoittelu ei ole kuitenkaan vain ala-asteelta tuttua punnertamista tai istumaannousuja. Kehonpainoharjoittelua harrastetaan nykyaikana eri suuntausten, konseptien ja harjoittelulajien myötä, mikä tekee uuden oppimisesta mielenkiintoista. Esimerkiksi käsilläseisonta sekä Movement-harjoittelu ja sen kurssit ovat nostaneet viime vuosina huomattavasti suosiotaan. Suomessa kehonpainoharjoittelun palveluita, koulutuksia ja viikoittaista liikuntaa tarjoavat useat eri yritykset ja yhdistykset.

Kenelle soveltuu?

Kehonpainoharjoittelun ehdoton vahvuus on sen vapaus ja rajattomuus harjoittelupaikkojen suhteen. Käytännössä pienellä mielikuvituksella harjoittelupaikkojen ja -mahdollisuuksien määrä on rajaton. Harjoittelua voidaan skaalata kaikentasoisille ja -ikäisille harjoittelijoille, joten se on helppoa aloittaa ja jokaiselle löytyy oma lähtötaso. Kehonpainoharjoittelu haastaa koordinaatiota ja oman kehon hallintaa. Se toimii oivana tapana tutustua omaan kehoon ja sen pystyvyyteen. Kehonpainoharjoittelun yksi kilpalaji on Street Workout, jossa kisaillaan näyttävillä voimaliikkeillä show-tyylisesti vain omaa kehon painoa hyödyntäen.

Kustannukset?

Kehonpainoharjoittelua voi harrastaa ilman kuluja missä ja milloin vain. Jotta harjoittelu olisi turvallista, kannattaa kuitenkin käydä läpi perusasiat oikeista suoritustekniikoista eri liikkeissä. Lisäksi saatat tarvita joitakin tukivälineitä harjoitteluun. Tekniikkaopastuksen apuna voi toimia esimerkiksi kehonpainoharjoittelun alkeiskurssit, joiden hinta vaihtelee noin 50 – 150 € välillä riippuen kurssin sisällöstä ja kestosta sekä paikkakunnasta. Kehonpainoharjoitteluharrastuksen edetessä voi harkita muun muassa voimistelurenkaiden, vastuskuminauhojen, rannetukien, pienten painojen ja keppien hankintaa. Voimistelurenkaat maksavat tyypillisesti noin 60-80 € ja vastuskuminauhasetin voi hankkia itselleen noin 40 € hintaan.

Montako kertaa viikossa harrastetaan?

Harjoittelukertojen lukumäärä on viikkotasolla on yksilöllistä ja henkilön omista harjoitustavoitteista kiinni. Kehonpainoharjoittelussa tyypillisesti tavoitteena on suhteellisen voiman kasvattaminen tai uusien liikkeiden opettelu. Siten harjoitteluun pätee samat perussäännöt kuin voima- ja taitoharjoitteluun. Voimaharjoittelun ohjelmointi sekä kuormituksen säätely on kehityksen kannalta olennaisinta, eli kannattaa muistaa riittävä lepo harjoitusten välillä ja tehdä myös kevyempiä harjoituksia kovien harjoitusten väliin. Taitoharjoittelu tulisi taas pääsääntöisesti tehdä palautuneena ja sijoittaa treenin alkupäähän.

Hyvät puolet

  • Kaikille skaalattavissa oleva urheilumuoto
  • Ei vaadi juurikaan välineitä, tiettyä paikkaa tai ajankohtaa
  • Voi harrastaa yksin tai yhdessä
  • Tarjoaa haastetta vuosikausiksi harrastuksena
  • Hyvä oheisharjoittelumuoto eri lajeille
  • Kustannukset minimaaliset
  • Useita erilaisia konsepteja ja alalajeja

Huonot puolet

  • Suomessa koulutustoiminta keskittynyt vain muutamaan kaupunkiin
  • Varsinaisena harrastuksena eri konsepteineen ja alalajeineen monelle vieras ja siksi ehkä hieman vaikeasti lähestyttävä laji

Matala kynnys

Kehonpainoharjoittelu eri konsepteineen ja alalajeineen on monelle vieras ja siksi ehkä hieman vaikeasti lähestyttävä laji. Harjoittelu perustuu kuitenkin eri liikeprogressioihin eli tasoihin, joissa helpommasta liikkeestä siirrytään haastavampaan ajan kanssa. Jokainen harjoittelee vain omaa kehon painoaan vastaan ja vastuksena käyttäen, joten pelkoa pärjäämisestä muille ei ole. Jokainen harjoittelee siis vain itseään vastaan.

Laji maailmalla

Erilaiset kehonpainoharjoittelun koulutukset, seminaarit ja tapahtumat ovat olleet viime vuosina suosiossa maailmalla. Vuonna 2018 kehonpainoharjoittelu valittiinkin yhdeksi vuoden trendikkäimmäksi urheilumuodoksi.

Lajin toimijat Suomessa

Suomessa kehonpainoharjoittelun tunnettu koulutustaho on Personal Trainer Akatemia, joka tarjoaa laadukasta personal trainer- kouluttautumista kehonpainoharjoitteluun erikoistuen. Viikoittaista liikuntaa, tapahtumia, välineitä ja koulutuksia kehonpainoharjoittelun merkeissä tarjoaa Compact fit ja Compact fit Movement Centerit.

Tästä pääset hyödyntämään kehoa harjoittelussa!

Lue myös